Το τριήμερο 16/08-18/08/2010 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στον server του avmentor forum. Οι εργασίες αυτές θα είναι κατανεμημένες μέσα στις τρεις ημέρες γεγονός που σημαίνει ότι θα παρατηρηθούν διακοπές της λειτουργίας του forum (με το αντίστοιχο μήνυμα να κάνει την εμφάνισή του). Εννοείται ότι θα γίνει προσπάθεια να μειωθεί το downtime στο ελάχιστο δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση καλόν είναι τα μέλη να είναι προετοιμασμένα.
ΕΙΔΙΚΑ όσοι σκοπεύουν να postάρουν μεγάλα κείμενα προτείνεται να μην τα γράφουν απ΄ευθείας στον editor του forum αλλά σε κάποιον editor τοπικά στον υπολογιστή τους και εν συνεχεία να κάνουν copy|paste ή, αν επιμένουν να χρησιμοποιούν τον editor του forum, να μεταφέρουν κάθε τόσο στη μνήμη του υπολογιστή τους το κείμενο (Ctrl A|Ctrl C) ώστε αν γίνει διακοπή κατά τη διάρκεια του editing να μπορούν να κάνουν paste (Ctrl V) σε κάποιο τοπικό αρχείο.
ΕΠΙΣΗΣ: Επειδή οι εργασίες συντήρησης αφορούν και στην βάση δεδομένων επάνω στην οποία τρέχει το λογισμικό, καλόν είναι αν έχετε αναρτήσει κείμενα που θεωρείτε σημαντικά (και δεν έχετε αποθηκευμένα τοπικά στον υπολογιστή σας) να κάνετε ένα αντίγραφο. Είναι αυτονόητο ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την διατήρηση των δεδομένων και ότι η πιθανότητα για απώλεια δεδομένων είναι μηδαμινή, παρ΄όλα αυτά καλύτερα είναι να έχει λάβει κανείς τα μέτρα του.-

Admin