Για να μην υπάρχει σύγχιση μεταξύ των αγγελιών που δημοσιεύουν τα μέλη του φόρουμ και των αγγελιών που προέρχονται από τα μέλη που φαίνεται να έχουν και επαγγελματική εμπλοκή με το αντικείμενο, δημιουργήθηκε ένα subforum με τον τίτλο "Αγγελίες Pro". Η διαχείριση θα επιθυμούσε να δημοσιεύονται εκεί οι αγγελίες που προέρχονται από καταστήματα και γενικώς πρόσωπα που ασχολούνται και επαγγελματικά με την πώληση ειδών Audio/Video.