Διότι ο νυν είναι γεροντοκορίστικος:

Διαστάσεις 100χ640 pixel και με βάση το υπάρχον γκρι.
Η καλλιτεχνία δική μου, τα δικαιώματα χρήσης ελεύθερα κατά GPL