Ο χρόνος συντήρησης των Ομάδων συζήτησης ορίζεται ως η περίοδος 01:00-02:00 κάθε Τετάρτη. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πιθανό να διακόπτεται η λειτουργία των Ομάδων συζήτησης ώστε να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, αν και η διαχείριση τηρεί μια διαδικασία backup στο επίπεδο του server και της βάσης δεδομένων επάνω στην οποία τρέχει το λογισμικό, είναι αυτονόητο ότι κανένα μέλος δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε αυτή. Για κείμενα που έχετε γράψει και είναι σημαντικά (επειδή, για παράδειγμα έχετε δαπανήσει χρόνο και κόπο στην συγγραφή τους) να κρατάτε πάντοτε κάποιο αντίγραφο στον υπολογιστή σας...