Έχει παρατηρηθεί, τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα, μια τάση να εισάγονται σε συζητήσεις μηνύματα με θέμα που δεν σχετίζεται άμεσα ή έστω και έμμεσα με τον αρχικό τίτλο του thread.
Τα μηνύματα αυτά...