Η διαχείριση έχει παρατηρήσει, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, ότι υπάρχει μια διστακτικότητα όσον αφορά στην δημιουργία νέων threads από τα μέλη των ομάδων συζήτησης με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το...