Με firefox μπαίνω κανονικά πλέον. Το πρωί όντως έκανε κάποια κουφά...