Για να είμαι ειλικρινής, έχω αρχίσει και την υποψιάζομαι την Esoteric για χαιεντισμό (με την κακή έννοια...). :rolleyes: