Εμένα με άρεσε εκείνο το αμίμητο "τα blogs του Ελληνικού Ίντερνετ".

(Μας προέκυψαν και νεόκοποι που τονίζουν τη λέξη στην προπαραλήγουσα, μη χέσω)...