• Καλοκαιρινό Top-10    Οι παραδόσεις πρέπει να τηρούνται! Και το Top-10 του καλοκαιριού που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στο avmentor, δεν είναι μόνο ένας συμβολισμός των θερινών διακοπών, αλλά έχει πραγματική αξία: Οι δέκα πιο ενδιαφέρουσες συσκευές από όσες δοκιμάσαμε στην αρχή της χρονιάς, εκτός από αξιανάγνωστες αποτελούν και μια καλή ένδειξη για το τί θα ακολουθήσει την θερμή περίοδο που οδηγεί στο τέλος της χρονιάς. Τις παραθέτουμε με χρονολογική σειρά:

    http://www.avmentor.gr/
    This article was originally published in forum thread: Καλοκαιρινό Top-10 started by dStam View original post